ZASADY GRY
CEL GRY

Gracze kierują 2-osobowymi, rywalizującymi drużynami Podróżników, których zadaniem jest zaplanowanie takiej wyprawy, by jak najlepiej zapoznać się z miejscami, osobami, wydarzeniami, obyczajami związanymi z historią, kulturą, atrakcjami turystycznymi miejscowości występujących w grze. Zanim to jednak nastąpi, muszą dobrze zaplanować wyprawę, ponieważ nie mogą dowolnie wybierać miejsc do których mogą się udać.

Zadaniem gracza jest takie przemieszczanie pionków Podróżników po planszy, by umieścić swoje znaczniki Odwiedzin na jak największej liczbie kafelków Atrakcji. Dodatkowe punkty gracze otrzymają za umieszczenie swoich znaczników Oddziaływania na jak największej liczbie kafelków Atrakcji z danej kategorii atrakcji i regionu.

SPIS ELEMENTÓW:

4 zestawy po 2 pionki Podróżników
4 zestawy po 12 znaczników Odwiedzin
1 Notatnik na podliczanie odwiedzanych Atrakcji
72 kafelki Atrakcji,
12 kafelków odliczania tur
100 kart quizu,
3 karty Zwycięstwa,
4 karty z objaśnieniem ikonek,
1 karta 1 Gracza/Graczki
2 karty z logotypami Instrukcja

KAFELEK ATRAKCJI - OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH W GRZE
Każdy kafelek na Awersie posiada ilustrację (1), ikonkę (2) oraz cyfrę (3) zaś na Rewersie kod QR (4) odsyłający do strony internetowej z opisem danej Atrakcji. Na stronie znajdziecie więcej informacji na temat danej Atrakcji, sprawdzicie, w którym Regionie leży. Te informację mogą się przydać, jeśli planujecie zdobyć dodatkowe punkty za odwiedzenie największej ilości Atrakcji z danego Regionu oraz dodatkowe punkty podczas quizu.

PRZYGOTOWANIE ROZGRYWKI

1. Każdy z graczy otrzymuje 2 pionki swoich Podróżników oraz zestaw 12 Znaczników Odwiedzin (wszystkie elementy w tym samym kolorze).
2. Kartę pierwszego Gracza/Graczki otrzymuje najmłodsza osoba biorąca udział w grze.
3. Tasujemy wszystkie kafelki Atrakcji i układamy z nich planszę (awersami do góry). W zależności od ilości graczy, ilość użytych kafelków i wielkość ułożonej planszy będzie inna, losujemy: - 25 kafelków przy 2 graczach czyli 5x5
Pozostałe kafelki odkładamy do pudełka – nie będą brały udziału w grze. Każdy z graczy (zaczynając od najmłodszego) po kolei, kładzie na dowolne, wybrane przez siebie kafelki Atrakcji oba swoje pionki Podróżników, z tym zastrzeżeniem, że na jednym kafelku może stać tylko 1 pionek.

ROZGRYWKA

Rozpoczynając od najmłodszego gracza wszyscy gracze rozgrywają po kolei swoje Tury. W swojej Turze gracz MUSI poruszyć OBA swoje pionki. Ruch polega na tym, że przesuwamy nasz pionek dokładnie o tyle kafelków, ile pokazuje cyfra umieszczona na kafelku Atrakcji z którego nasz ruch się rozpoczął. Ta cyfra to „punkty ruchu”, które nasz Podróżnik MUSI wykorzystać w naszej Turze.

Przykład: Jeśli na początku naszej Tury nasz Podróżnik stoi na kafelku z cyfrą „2” to musi się poruszyć o 2 pola w wybranym przez siebie kierunku.
Ruch możemy wykonać w dowolnym kierunku, ale w trakcie ruchu nie możemy cofać się ani zawracać. Jeśli musimy poruszyć się na przykład o 3 pola, nie możemy najpierw poruszyć się o 2, a potem cofnąć o 1. Na koniec ruchu, odległość między kafelkiem startowym a tym na którym zakończyliśmy ruch musi wynosić 3.

W przypadku gdy nasz Podróżnik dotrze do „ściany” czyli jednego z boków planszy, a pozostały mu jeszcze punkty ruchu, wtedy kontynuuje ruch wybierając nowy kierunek. Jeżeli w swoim ruchu „odbiliśmy się” od krańca planszy, wtedy już nie sprawdzamy jak daleko od startowego kafelka, jesteśmy na koniec ruchu. Nie możemy jednak zakończyć ruchu na polu, na którym zaczynaliśmy Turę.

Przykład: Musimy pokonać 2 pola – poruszamy się o 1 pole w lewo i tym samym docieramy do końca planszy. Nie możemy dalej poruszać się w lewo więc wybieramy dół i w tym kierunku poruszamy się o pozostałe 1 pole.
Po zakończeniu Ruchu wszystkich swoich pionków, gracz kładzie na JEDNYM z kafelków, na których stoją teraz jego Podróżnicy, znacznik Odwiedzin w swoim kolorze, zaznaczając w ten sposób, że dana Atrakcja została odwiedzona, (jeden znacznik Odwiedzin to jeden punkt). Nie można położyć swojego znacznika Odwiedzin na kafelku, na którym leży już znacznik Odwiedzin (nasz lub innego gracza).

Jeżeli na koniec ruchu nasz pionek znajdzie się na polu, na którym jest Podróżnik innego gracza, wtedy stawiamy nasz Pionek na Pionku przeciwnika i w ten sposób blokujemy go. „Zakryty” pionek może się poruszyć dopiero gdy pionek „na nim” wykona swój kolejny ruch.

Po zakończeniu ruchu Podróżników danego gracza, następuje tura kolejnego gracza. Gdy wszyscy gracze zakończą swoje tury, rozpoczyna się nowa runda rozgrywki.

Na koniec gry gracze korzystając z QR kodów umieszczonych na rewersach kafelków Atrakcji odwiedzonych przez swoich Podróżników, wpisują do Notatnika do jakiego Regionu i do jakiej Kategorii należały ich Atrakcje.

ZESKANUJ KOD QR
Kto odwiedził najwięcej Atrakcji przypisanych do danej Kategorii i danego Regionu otrzymuje dodatkowe punkty zwycięstwa – doliczane do punktów zwycięstwa za ilość położonych na planszy żetonów Odwiedzin danego gracza:

Za 1 miejsce : 2 punkty
Za 2 miejsce : 1 punkt

W przypadku remisu w ilości odwiedzonych Atrakcji danego typu wszyscy remisujący otrzymują dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty można zdobyć także odpowiadając prawidłowo na pytania z quizu.

KONIEC GRY

Gra trwa 12 rund, które odliczamy za pomocą odpowiednich kafelków dołączonych do gry. Kafelki z numerami rund kładziemy przed sobą na stole. Zwycięzcą zostaje ten gracz którego Podróżnicy odwiedzili najwięcej Atrakcji i który zdobył najwięcej punktów odczytując kody QR.

WARIANT ZAAWANSOWANY - QUIZ

Dodatkowe punkty można zdobyć także odpowiadając prawidłowo na pytania z quizu.
• Quiz trwa 3 rundy.
• Runda quizu polega na tym że, zaczynając od Pierwszego gracza, każdy zawodnik losuje z talii i odczytuje graczowi po lewej, pytanie umieszczone na karcie, wraz z możliwymi odpowiedziami.
• Za każdą prawidłową odpowiedź gracz otrzymuje 1 punkt, który dodaje się do sumy punktów zdobytych za pozostałe elementy gry.
Poprawne odpowiedzi oznaczone są kolorem żółtym. Każda dobra odpowiedź to 1 punkt.

Wskazówka: Ponieważ na kafelkach nie ma informacji z jakiego Regionu pochodzi dana Atrakcja, gracze mogą przed grą obejrzeć, sprawdzić w internecie wszystkie Atrakcje i zapamiętać je. Dzięki temu w czasie rozgrywki będą orientować się kto w jakiej kategorii prowadzi i kto może zdobyć dodatkowe punkty.

A teraz, ruszajmy po przygodę!