O PROJEKCIE
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Tożsamość Kulturowa Skarbem Kaszub i Opolan"
mająca na celu umożliwienie promocji obszaru objętego LSR LGD "Kaszubska Droga" i Stowarzyszenia Kraina św. Anny
poprzez wydanie gry planszowej, a także wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej i opolskiej
poprzez wykonanie publikacji w terminie do złożenia wniosku o płatność
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Weź udział w niezwykłej wyprawie!